Women's Union Snowboard Bindings Size Chart - 2017

Men's Union Snowboard Binding Size Chart
Kids' Union Snowboard Binding Size Chart

Women's Union Snowboard Binding Size Chart - 2017

  Small    Medium  Large
Mondo 210 - 235 230 - 265 210 - 235
UK 1.5 - 4.5 4 - 7.5 7+
U.S. Women 3 - 6 5.5 - 9 8.5+
Euro 34 - 37.5 37 - 41 40.5+