Flow Snowboard Boot and Binding Size Chart - 2011

Flow Snowboard Boot and Binding Size Chart - 2011

Boot Sizes                                                    
US Kids/Youth/Men 11 12 13 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
US Women             5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10                  
EU (French) 29.5 30.5 31.5 32 33 34.5 35.5   37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 47 48.5 49.5
UK 11 12 13 0 1 2 3   4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
JPN/MONDO 17.5 18 19 19.5 20.5 21.5 22.5   23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5 32.5
Binding Sizes                                                    
NXT Series             M M M M M M M M/L M/L L L L L L L/XL L/XL XL XL XL XL
M, H, Flite Series             M M M M M M M M M/L M/L L L L L L/XL L/XL XL XL XL XL
B Series XS XS XS/S XS/S S S S S S