Skip to Main Content

Size Chart
Width Chart

Birkenstock Footwear Size Chart

Men's Size  Women's Size  Kids Size  Birkenstock Size
  6-6.524
  7-7.525
  8-8.526
  9-9.527
  10-10.528
  11-11.529
  12-12.530
  13-13.531
  1-1.532
 2-2.52-2.533
 3-3.53-3.534
 4-4.54-4.535
 5-5.55-5.536
 6-6.56-6.537
5-5.57-7.5 38
6-6.58-8.5 39
7-7.59-9.5 40
8-8.510-10.5 41
9-9.511-11.5 42
10-10.512-12.5 43
11-11.513-13.5 44
12-12.5  45
13-13.5  46
14-14.5  47
15-15.5  48
16-16.5  49
17-17.5  50
 

Birkenstock Width Chart

 Women's American Width Equivalent Men's American Width Equivalent 
RegularD - EEC - D
NarrowB - CA - B
 

Shop Birkenstocks >>>