Women's Never Summer Snowboard Size Chart

Men's Never Summer Snowboard Size Chart
Kids' Never Summer Snowboard Size Chart

Women's Never Summer Snowboard Size Chart - 2018

Board Model Board Length (cm) Recommended Weight (lbs) Waist Width (mm) Shoe Size (US)
Aura 143 75-125 234 5-8
Aura 146 85-135 235 5-8
Aura 148 95-145 235 5-8
Aura 150 100-150 237 6-10
Aura 152 110-165 238 6-10
Aura 155 120-175 239 6-10
Aura 157 130-180 240 6-10
Aura Split 148 95-145 237 6-10
Aura Split 151 105-155 238 6-10
Aura Split 154 115-175 239 6-10
Aura X 151 115-170 243 6-10
Aura X 155 130-180 246 6-11
Infinity 142 75-125 232 5-8
Infinity  145 80-130  234  5-8
Infinity   147 90-140  234 5-8
Infinity   149 100-150  236  5-8
Infinity  151 110-160  238  6-10
Infinity   154 120-170  239  6-10 
Insta Gator 138 100-150 245 6-11
Insta Gator 142 115-165 245 6-11
Maverix 145 95-150 246 6-11
Maverix 150 105-170 246 6-11
Onyx   140 70-125  233 5-8
Onyx   143 80-135 233 5-8
Onyx   146 90-145  234  5-8
Onyx 149 100-155 234 5-8
Proto Type Two 139 70-125 232 5-8
Proto Type Two 142 75-125 234 5-8
Proto Type Two 145 80-130  236 5-8
Proto Type Two 148 95-145 238 6-10
Proto Type Two 151 110-160 240 6-10
Raven 146 90-145 234 5-8
Raven 149 100-155 235 5-8
Raven 151 110-160 235 5-8
Raven 154 120-170 236 5-8
Raven 157 130-180 238 6-10