Women's Rossignol Snowboard Size Chart - 2013

Current Year Size Chart

Women's Rossignol Snowboard Size Chart - 2013

 Model  Length (cm)  Waist Width (mm)  Rider Weight (lbs)  Boot Size (US Womens)
 Diva MagTek  144  240  90-130  >5
 Diva MagTek  148  242  100-140  5-9
 Diva MagTek  152  244  110-150  5-9
 Diva MagTek  156  246  120-165+  5-9
 Justice AmpTek  145  241 115-165  5-9
 Justice AmpTek  149  243 120-170  5-9
 Justice AmpTek  153  245 125-175  5-9
 Myth  139  234 70-125  5-9
 Myth  144  236 90-135  5-9
 Myth  149  238 100-145  5-9
 Myth  154  240 115-165  5-9
 Tesla AmpTek  139  234  80-120  >5
 Tesla AmpTek  143  236  90-130  >5
 Tesla AmpTek  148  238  100-145+  5-9
 Gala Amptek  142  232  80-120 >5
 Gala AmpTek  146  234  80-120 >5
 Gala AmpTek  150  236  90-140  5-9
 Gala AmpTek  154  238  100-160+  5-9
 Frenemy MagTek  144  239  95-135  5-9
 Frenemy MagTek  147  240  115-165  5-9
 Frenemy MagTek  150  241  120-170  5-9
 Frenemy MagTek  153  242  125-175  5-9